રજા ઘર લા ભૂમધ્ય
વધુમાં વધુ 8 લોકો
પ્રદેશ: સેન્ટ્રલ ડાલમટિયા / નોવિગ્રાડ

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 8 લોકો
- પ્રદેશ: સેન્ટ્રલ ડાલમિયા / નોવીગ્રાડ
- સમુદ્રનું અંતર: 100 મી
- એર કન્ડીશનીંગ / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી *
- પ્રતિ દિવસ 190.- થી