એપાર્ટમેન્ટ શાંત અને સસ્તું

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 6 લોકો
- પ્રદેશ: મધ્ય દાલમિયા / બાયોગ્રાડ ના મોરુ
- સમુદ્રનું અંતર: 2000 મી
- એર કન્ડીશનીંગ / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી *
- પ્રતિ દિવસ 169.- થી