સમુદ્ર દ્વારા એપાર્ટમેન્ટ
વધુમાં વધુ 2 લોકો
પ્રદેશ: દાલમતીયા / વિંજેરેક

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 2 લોકો
- પ્રદેશ: દાલમતીયા / વિંજેરક
- સમુદ્રનું અંતર 10 મી
- એર કન્ડીશનીંગ / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી
- પ્રતિ દિવસ 57.- થી